Blog

Zikirde Sayıların Önemi

1

Dua, tesbih ve zikirlerdeki sayıların, dünya hayatının ve ahiret hayatının gerçek şifreleri olduğu düşünülmektedir. Bu sayıların, kişinin yaşamını bir yere vardırdığı ve en nihayetinde Allah ile olan bağı kuvvetlendirdiğine inanılmaktadır. Zikirlerin barındırdığı sayılar, belki de cennete ve cennette sunulacak imkanlara veya dünya hayatında başınıza gelen bazı olaylar, sağlık ve hastalık üzerinde etkili olabilmektedir. Kısacası bu zikirlerde geçen sayıların hangi kapıyı açtıklarını, hangi kapıyı kapattıkarını veya hayatımız üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduklarını tam olarak bilmek mümkün değildir. Zikirde geçen sayıların neyin şifresi olduğunu bilmek de tam olarak mümkün değildir. Ancak bildiğimiz Kuran incelendiğinde “Allah’ı çok zikredin”, “Namazı çok kılın, abdesti çok alın”  şeklinde tavsiyelerin buyruluyor olduğunu görülmektedir. Ayrıca tam olarak sırrına erişilemese de elbette bu sayıların geri dönüşlerinin olumlu yönde olduğu bilinmektedir.

Zikirlerdeki sayılara dair farklı alimlerin farklı görüşleri bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;

  • ibni Hacer, tesbihattaki sübhanallah, elhamdülillah ve Lâilahe illallah kelimelerinden bahsederken, bu üç kelime ile ilgili muhtelif rivâyetler geldiğini belirtmektedir. Meselâ, rivayetlerde “Sübhânallah” kelimesinin bazılarında 99 bir kısmında 25, diğerlerinde ise 11, ve hatta 10,5,1,70 ve 100 kere tekrarı tavsiye edildiğini belirtir. Yine “Elhamdülillah” kelimesinin de tekrar edileceği miktarla ilgili olarak 55, 25, 11, 10, 100 rakamlarının geldigini belirtmektedir. “Lâ ilahe illallah” kelimesiyle ilgili olarak da 10, 25, 100 rakamlarının rivayetlerde geldiğini belirtmektedir.
  • Zeynüddin el-Irâkî ise “Bunların hepsi güzeldir, bu miktarların artması Allah’ı daha da memnun eder” şeklinde bir beyanda bulunmaktadır.
  • Begavi ise zikirde sayıların önemini ele alırken, “Bu rivâyetler değişik zamanlarda söylenmiştir ve kişi, içinde bulunduğu duruma göre, bu rakamlardan birini seçerek o miktarda tekrarda serbest bırakılmıştır.” şeklinde bir yorumda bulunmuştur.

Din alimleri, genellikle bu tesbihâttan her birinin otuz üçer defa yapılmasının uygun olduğunu belirtmektedirler. Tekbirden sonra “La ilahe illallâhu vahdehu İâ şerîke leh…” denir ki, bununla yüze tamamlanmaktadır. Ayrıca din alimleri “hadiste gelen rakamlara riâyet etmeli, ne eksik ne de fazla yapmamalı, aksi takdirde vaat edilen sevap aynen elde edilemez, biz göremesek de anlayamasak da bu miktarlarda bir kısım hikmetler vardır” gibi bir fikir beyanında da bulunmaktadırlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir