Blog

Umrede İhram Giyilir Mi?

Umrede İhram Giyilir Mi

İhram kelime anlamı olarak “haram kılmak” manasına gelmektedir. Hac ya da umreye giden kişinin normal zamanlarda yapabildiği ve yapması helal olan bazı fiil ve davranışları hac ya da umreye niyet ettikten sonra kendine yasaklaması, haram kılması olarak tanımlanmaktadır. Örneğin; hacca niyet edip ihrama giren kişi tıraş olamamakta, tırnaklarını kesememekte, ava çıkamamaktadır. Bunun ile beraber hac ya da umreye giderken erkekler tarafından giyilen iki parçalı, dikişsiz beyaz örtüye ve kadınlar tarafından giyilen kıyafetlere de halk arasında ihram denmektedir.

Umrede İhram Giyilir Mi?

umrede ihram giyilir miİhram hacda giyildiği gibi umrede de giyilebilmektedir. Hatta hacca giden kişinin de, umreye giden kişinin de yapması gereken ilk iş ihramı giymek ve ihrama girmektedir. İslam dinine göre haccın ve umrenin şartlarından biri ihrama girmektir.

Hac ya da umre için niyet edip ihram giyin bir Müslüman için bazı fiiller haram kılınmaktadır. İhramda haram olan bazı davranışlara örnek gösterilecek olursa; erkeklerin dikişli, örgülü ya da başka şekilde imal edilen giysileri giymesi, başını ya da başının belli bir bölümünü örtmesi, çorap giymesi, kadının ise örtü olarak kabul edilebilecek bir şey ile yüzünü örtmesi, her ikisinin de eldiven giymesi, güzel koku sürmesidir.

Hac ya da umrede ihrama girilmesinin asıl amacı, farklı ülkelerden aynı amaç doğrultusunda kutsal topraklara gelen tüm Müslümanların eşit olduğu, hiç kimsenin birbirinden bir farkı bulunmadığıdır. İhrama girilmesiyle beraber tüm Müslümanlar arasında dil, ırk, makam, mevki, ekonomik ve sosyal durum, gelir düzeyi türünden tüm farklılıklar ortadan kalkmakta ve her bir Müslüman birbiri ile eşit olduğu duygusuna hakim olmaktadır.

İhram Nasıl Giyilir?

İhram, izar ve rida adı verilen işi parça pamuklu kumaştan meydana gelmektedir. Bu kumaş parçalarının dikişsiz olması önemlidir. İzar; erkeğin göbek ile diz kapağı arasındaki kısmını örterken, rida ise; sırtı, omuzları ve göbeği örtmektedir.

İhrama giren bir erkek ihram giyebilmek için öncelikle ridayı sağ kolunun altında alması ve sol omzunun başına koyması gerekmektedir. Bu şekilde sağ omzun açıkta olması sünnettir. Gayri Müslümlere karşı İslam dininin izzetini göstermeyi amaçlamaktadır.

Kadınlar için ise ihram kıyafeti, günlük olarak giydikleri ve tesettüre uygun olan kıyafetlerdir.

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir