Blog

İhram Ne Demek?

İhram Ne Demek

İhram, hac ya da umreye vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden Müslümanın sair zamanlarda helal olan bazı fiil ve davranışları bu ziyareti esnasında kendisine haram kılması, yasaklaması anlamına gelmektedir. Hacı adaylarının içerisinde bulunduğu bu duruma “ihrama girmek” adı verilmektedir. Halk dilinde bilinen ihram ise, hacıların hac ve umrede giymiş oldukları kıyafet ya da örtülerdir. İhram kemeri de, bu ihram kıyafetinin bir parçası olarak bilinmektedir.

İhram Ne Demek?

Umre ya da hac giden bir Müslümanın herhangi bir zamanda helal olan bazı davranış ve fiilleri gerçekleştirememektedir. Bu gibi bir yasak ya da haram durumuna girilmesine ise ihram adı verilmektedir. İhrama girilmeden hac ya da umre yerine getirilemeyeceğinden, ihram haccın da, umrenin de farzlarının başında gelmektedir.

İhramın gerekliliklerine bakılacak olursa, özellikle erkekler tarafından giyilen pamuktan dikişsiz örtü de halk arasında ihram olarak ifade edilmektedir. Ancak hac ve umre ibadetinin esaslarına göre ihram, bu örtü ya da kıyafet değildir. Yani Müslüman bir kimse gitmiş olduğu hac ya da umrede bu örtüyü örtünerek, ihram kıyafetini giyerek ya da ihram kemerini takarak ihrama girmiş olmamaktadır. İhrama girmek ancak niyet ve telbiye gerçekleşmektedir.

İhrama Nasıl Girilir?

ihram ne demekİhrama niyet ve telbiye ile girilmektedir. Niyet ve telbiye ihrama girmenin rükünleri olarak ifade edilmektedir. Bu rükünler gerçekleştirilmediği takdirde ihrama girilememektedir.

Niyet; kutsal topraklara gidecek olan kişinin hac ya da umre yapacağına kalben niyet etmesi olarak tanımlanmaktadır.

Telbiye ise; “Allah’ım! Davetine icabet ediyorum. Emrine boyun eğiyorum. Bütün varlığımla sana teslim oldum. Senin hiçbir ortağın yoktur. Tekrar tekrar davetine icabet ediyorum. Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet senindir, Mülk de senin. Senin hiçbir ortağın yoktur.” anlamına gelen “lebbeyk allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve’n –ni’mete leke ve’l mülk la şerike lek.” cümlesini telaffuz etmektir.

Bu şekilde kalben niyet edip telbiye getirerek ihrama giren kişilerin iki rekatlık ihram namazı kılması sünnettir. Eğer vakit kerahet vakti ise, ihram namazının kılınmaması gerekmektedir. Ayrıca mikatta kılınması unutulması durumunda, Mekke’ye gelindiğinde de kılınması mümkündür.

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir